Het leven van de profeet
  12 oktober 2012

  Het jaar van verdriet

  De dood van Abu Talib De ziekte van Abu Talib werd steeds erger, waarna hij is overleden. De profeet, Allah’s…
  Het leven van de profeet
  12 oktober 2012

  Het stichten van een samenleving in Medina

  Toen de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, zich had gevestigd in Medina begon hij allerlei zaken te…
  Voor Kinderen
  8 oktober 2012

  De begintijd van de islam

  Na de eerste verzen van de Qor’aan ontving de profeet Mohammed steeds weer nieuwe openbaringen, soms met lange periodes ertussen.…
  Wiskunde
  8 oktober 2012

  Islam en Wiskunde

  Het is interessant om aan te geven dat Islaam de mensheid sterk aanzet om het universum te bestuderen en te verkennen. Bijvoorbeeld,…
  Het leven van de profeet
  12 oktober 2012

  De gehele isolatie en het uitwijzingsbevel

  De afgodendienaars van Quraish raakten meer en meer in verwarring nadat al hun pogingen om de verkondiging van de boodschap…
  Voor Kinderen
  8 oktober 2012

  Het jaar van verdriet

  De afgodendienaren in Mekka waren nu nog bozer geworden dan ze al waren. Er waren steeds meer invloedrijke mensen die…
  Wonderen van de Koran
  10 oktober 2012

  De wetenschappelijke wonderen van de Koran, deel 2

  DE LAGEN VAN DE ATMOSFEER Een feit, geopenbaard in de verzen van de Qoer’aan, over het universum, is dat de…
  De Bevrijding
  27 mei 2013

  Middelen van sociale interactie: Dialoog

  De Heilige Koran maakt, behalve de eerder genoemde principes, gebruik van drie belangrijke werktuigen: dialoog, kennis en zelfverandering. Dialoog De…
  De Zakaat
  7 oktober 2012

  Zakaat over de veestapel

  De belangrijkste dieren van het vee zijn: kamelen, koeien en schapen. Wij zullen eerst ingaan op de bepalingen van de…
  Het Gebed
  7 oktober 2012

  Het gebed van de zieke

  Volgens ‘Imran bin Husain (moge God tevreden over hem zijn): zei hij: “Ik had last van aambeien en ik vroeg…
  De Bedevaart
  7 oktober 2012

  De rituelen in chronologische volgorde

  Wij willen in dit hoofdstuk de rituelen van de bedevaart samenvatten om zo de chronologische volgorde te beschouwen. En dat…
  Het Gebed
  7 oktober 2012

  Soorten gebeden: Aanbevolen gebeden

  Ten eerste: het witr-gebed (het oneven gebed): Het witr-gebed is aanbevolen bevestigd door het merendeel van de rechtsgeleerden, en het…

  Video's

  1 / 3 Videos
  1

  Jouw ouders

  03:29
  2

  Gratis verspreiden van Juz Amma

  01:50
  3

  سورة الملك جمال الدين الزيلعي - Surat Al Mulk Jamal Adeen Alzailaie

  08:11

  Het gebed

  Reinheid

  Aanbidding

  Geloofsleer

  De bedevaart

  De zakaat

  Ethiek

  Close